Tăng giới hạn import sql dung lượng cao trong PHPMYADMIN CyberPanel

Đánh giá post

Mặc định PHPMYADMIN giới hạn dung lượng upload (import) chỉ có 2MB và dưới đây là cách để bạn tăng giới hạn lên 1 con số mà bạn thích

1. Đăng nhập vào CyberPanel
2. Mục PHP bạn hãy nhấp vào Edit php configs

Edit php configs

3. Tiếp theo bạn hãy lựa chọn phiên bản PHP cần chỉnh

Lưu ý: Bạn cần so sánh phiên bản PHP mà trong phần quản trị phpmyadmin đang sử dụng để cấu hình cho chính xác
Phiên bản php đang sử dụng phpmyadmin

Bạn có thể thấy phiên bản php mình dùng trên PHPMYADMIN là 7.0 nên bạn cần lựa chọn edit PHP 7.0

Lựa chọn phiên bản php

Chọn phiên bản tương ứng với php trong phpmyadmin (hình trên)

Tiếp theo bạn tăng giá trị upload_max_filesize và post_max_size cho phù hợp với nhu cầu của bạn (Ở ví dụ mình tăng lên 100MB)

Thay đổi giá trị max upload phpmyadmin

Nhớ nhấn Save để thay đổi và tiếp theo bạn login vào SSH vào chạy lệnh đây và kiểm tra kết quả

systemctl restart lscpd
Tăng giới hạn import phpmyadmin

Như vậy là xong, giờ bạn có thể import cơ sở dữ liệu vào thoải mái mà ngại gặp phải lỗi giới hạn kích thước.

Đánh giá post


Trả lời