Cách thay đổi User và Mật Khẩu đăng nhập WordPress trong PHPmyadmin

5/5 - (3 bình chọn)

Zubi Cloud hướng dẫn người dùng Cách thay đổi User và Mật Khẩu, là tài khoản đăng nhập Admin WordPress trong PHPmyadmin khi chúng ta lỡ quên tài khoản này.

Cách thực hiện thay đổi User và Mật Khẩu đăng nhập WordPress trong PHPmyadmin như sau:

Trong bài viết này tôi ví dụ sư dụng Cyberpanel để quản lý hosting, các nhà cung cấp hosting khác, bạn thực hiện tương tự

Bước 1: Đăng nhập vào PHPmyadmin như hình dưới

Capture1

Bước 2; Chọn tên Database mà bạn muốn thay đổi User, database này là của website mà bạn muốn.

Sau đó chọn bảng Wp_users (như hình 2 phía dưới)

Tiếp theo bấm Sửa (như hình 3 phía dưới)

Capture2

Bước 3: Thay đổi pass và user

User_login: chính là tài khoản mà bạn đang dùng, bạn có thể thay đổi sang tên khác mà bạn muốn.

hãy chọn MD5, sau đó nhập mật khẩu mới mà bạn muốn vào mục số 2 (khoanh đỏ 2 ở phía dưới)

Capture3

Bước 4: Bấm nút thực hiện là xong.

Capture4
5/5 - (3 bình chọn)


Trả lời