1 số thư viện cần thiết khi thiết kế template Blogspot chuyên nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud dưới dây sẽ cung cấp 1 số thư viện cần thiết quan trọng khi thiết kế template Blogspot chuyên nghiệp.

  1. Thư viện font-awesome
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>

Cách dùng hãy sử dụng

font-family: FontAwesome;

2. Mã hóa code Blogspot

 


 

5/5 - (1 bình chọn)