Hướng dẫn cách Cập nhập Update CyberPanel lên phiên bản mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)

CyberPanel hiện đang được cập nhật liên tục và nâng cấp thêm rất nhiều tính năng mới. Bạn nên thường xuyên xem các thông báo về các bản cập nhật mới

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cập nhật CyberPanel nên bản mới nhất.

Cách Kiểm tra phiên bản CyberPanel

Từ trang quản lý của CyberPanel, bạn truy cập vào phần Version Management:

Cập nhập CyberPanel
  • Current Version và Build là phiên bản hiện tại đang sử dụng.
  • Latest Version và Latest Build sẽ là phiên bản mới nhất và bạn có thể upgrade lên phiên bản này.

Hướng dẫn cách Cập nhập Update CyberPanel lên phiên bản mới nhất như sau:

Để cập nhập lên phiên bản mới nhất, bạn cần SSH vào máy chủ và chạy câu lệnh bên dưới:

Bạn cần đợi một lát sẽ có thông báo cập nhập thành công và truy cập vào panel để kiểm tra lại phiên bản.

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời