CyberPanel lỗi 100% full disk, Cách dọn dẹp dung lượng ổ đĩa

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud hướng dẫn khắc phục CyberPanel lỗi 100% full disk, Cách dọn dẹp dung lượng ổ đĩa. Sử dụng CyberPanel để quản lý máy chủ của bạn, bạn có thể gặp sự cố về dung lượng ổ đĩa đầy. Bạn nhận thấy rằng đột nhiên có sự gia tăng lớn về mức sử dụng đĩa trên bảng điều khiển CyberPanel của bạn. Đôi khi bạn sẽ gặp lỗi sau

Cách fix lỗi hỏng link 404 WordPress trên CyberPanel

503 Dịch vụ không khả dụng – Máy chủ tạm thời bận, hãy thử lại sau!

Hãy xác định điều gì có thể đã gây ra sự gia tăng lớn trong việc sử dụng đĩa và làm thế nào bạn có thể ngăn điều này xảy ra lần nữa?

Tại sao bạn thấy mức sử dụng đĩa là 100% trên CyberPanel?

Khi lưu trữ trang web của bạn trên máy chủ tự quản lý hoặc VPS. Có 99% khả năng là bạn phải định cấu hình một số loại sao lưu và ghi nhật ký (nhật ký để gỡ lỗi bất kỳ sự cố nào). Có một số tệp có thể đang sử dụng dung lượng đĩa lớn:

  1. Các tệp sao lưu cũ có dung lượng lớn nằm trên máy chủ mà bạn chưa xóa.
  2. Các tệp nhật ký lớn từ máy chủ web hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác mà bạn chưa xóa sau khi chúng được ứng dụng xoay vòng.

Tất cả các tệp này có thể chiếm một lượng lớn dung lượng dẫn đến việc sử dụng đĩa 100% trong CyberPanel.

Trước tiên hãy tìm ra các thư mục và tệp lớn

Trước tiên, hãy thử tìm các tệp và thư mục lớn trong máy chủ của bạn, sau đó bạn có thể quyết định xem những tệp đó có an toàn để xóa hay không, cuối cùng sẽ cung cấp cho bạn nhiều dung lượng hơn.

Nếu bạn đang sử dụng CyberPanel, hãy tìm các thư mục sau vì chúng phải chứa các tệp lớn mà bạn không cần.

/home/domain.com/backup

/home/backup

/usr/local/lsws/logs

Giải phóng dung lượng đĩa trên máy chủ chạy CyberPanel

Thủ phạm rất nổi tiếng là nhật ký OpenLiteSpeed, chiếm phần lớn dung lượng ổ đĩa của bạn. Do một số lỗi, máy chủ web LiteSpeed ​​có thể tạo số lượng lớn tệp nhật ký lỗi thường có kích thước rất lớn. Bạn có thể xóa chúng qua SSH.

Xóa các tệp nhật ký lớn trong lsws/log

rm -rf /usr/local/lsws/logs/*

Tiếp theo mở crontab với lệnh bên dưới

EDITOR=nano crontab -e

hãy thêm dòng code bên dưới vào tròn crontab:

0 0 * * * find /usr/local/lsws/logs/ -name '*log.*' -delete

Điều này sẽ chạy findlệnh mỗi ngày một lần và deletecác tệp. Tận hưởng không còn lo lắng về dung lượng ổ đĩa.

Tìm và sửa lỗi trong tệp nhật ký

Có nhiều ứng dụng trong CyberPanel có thể gây ra lỗi. Những lần xoa bóp lỗi này được ghi lại trong các tệp nhật ký tương ứng của chúng. những cái chính là

Tệp nhật ký chính của CyberPanel/home/cyberpanel/error-logs.txt

Nhật ký lỗi máy chủ LiteSpeed/usr/local/lsws/logs/error.log

Xóa thư mục OpenLiteSpeed ​​​​Cache

rm -rf /usr/local/lsws/cachedata

Hãy tận hưởng, Zubi Cloud đã hướng dẫn người dùng dọn dẹp giải phóng được rất nhiều dung lượng của ổ đĩa, cải thiện được VPS chạy tốt hơn. Nếu bạn cần Zubi Cloud mở 1 dịch vụ sửa chữa Cyberpanel, thì đừng ngần ngại liên hệ tới Zubi nhé

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời