Hướng dẫn sửa lỗi không tạo được khóa DKIM Email trong CyberPanel

5/5 - (1 bình chọn)

Khi bạn tạo Email theo tên miền, bạn sẽ cần tạo mã khóa DKIM trong DKIM MANAGER để tránh gửi email vào Spam

Trường hợp khi tạo EMail trong CyberPanel, bạn sẽ gặp lỗi như sau:

Errno 13] Permission denied: ‘/usr/local/CyberCP/lib/python3.8/site-packages/tldextract/.suffix_cache/publicsuffix.org-tlds/de84b5ca2167d4c83e38fb162f2e8738.tldextract.json.lock’

Đừng lo lắng, Zubi Cloud hướng dẫn quý khách fix nhanh lỗi này.

Truy cập vào SSH, chạy dòng lệnh sau đây, là xong

Đây là cách chúng ta cấp quyền cho Cyberpanel.

chown -R cyberpanel:cyberpanel /usr/local/CyberCP/lib/python3.8/site-packages/tldextract/.suffix_cache/

 

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời