Sửa lỗi CyberPanel không tạo được website

5/5 - (1 bình chọn)

Khi tạo thêm trang web trong CyberPanel có những lúc chúng ta bị lỗi thông báo như sau:

Cannot create website. Error message: 0,Virtual Host Directory already exists!

Cách Sửa lỗi CyberPanel không tạo được website
Truy cập vào VPS và chạy 2 dòng lệnh sau để xóa triệt để tên miền cũ đã thêm
rm -rf /usr/local/lsws/conf/vhosts/domain.com
rm -rf /home/domain.com
5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời