Hướng dẫn tùy biến Single Product theo từng Catagory trong Woocommerce

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud hướng dẫn 1 thủ thuật cực hay dành cho những người đang thiết kế Theme WordPress chuyên nghiệp, làm sao để tùy biến giao diện khác nhau trang sản phẩm Single Product theo từng Catagory trong Woocommerce.

Để làm được việc đó khá đơn giản, chú ý cách này áp dụng cho những người thiết kế theme WordPress dạng child theme. Có nghĩa là thư mục woocommerce sẽ được Coppy vào bên trong thư mục Theme mà bạn đang dùng.

custom woocommerce

Ví dụ như sau:

/home/store.zumi.media/public_html/wp-content/themes/zubicloudtheme

Hướng dẫn tùy biến Single Product theo từng Catagory trong Woocommerce như sau:

Chú ý: Cách này chỉ áp dụng cho Catagory gốc, ko áp dụng cho Sub catagory

Bước 1: Mở file single.php 

Tìm đoạn code sau:

<?php
while ( have_posts() ) :
the_post();

get_template_part( 'template-parts/post/content', get_post_format() );

if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
comments_template();
endif;

endwhile; 
?>

Hãy thay thế đoạn code:

get_template_part( 'template-parts/post/content', get_post_format() );

thành đoạn code sau:

if( has_term( array( 'themes', 'fridge', 'hats', 'magic wand' ), 'product_cat' ) ) :

get_template_part( 'woocommerce/content', 'single-product-themes' );

else :

get_template_part( 'template-parts/post/content', get_post_format() );


endif;

Các theme wordpress, bạn hãy tùy biến Single Product theo từng Catagory trong Woocommerce tương tự nhé.

Bước 2: Vào thư mục wp-content/themes/zubicloudtheme/woocommerce tạo 1 file có tên: single-product-themes.php

Tại file này, quý khách hãy tùy biến mọi thứ theo cách của bạn. Vậy là xong, chúc bạn thành công

5/5 - (1 bình chọn)


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
4 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
linetogel

🚀 Wow, this blog is like a rocket launching into the galaxy of wonder! 🌌 The captivating content here is a thrilling for the mind, sparking curiosity at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a source of exhilarating insights! 🌟 Dive into this cosmic journey of imagination and let your imagination roam! 🚀 Don’t just enjoy, experience the excitement! 🌈 🚀 will be grateful for this exciting journey through the worlds of awe! 🌍

linetogel login

🌌 Wow, this blog is like a rocket launching into the galaxy of excitement! 🎢 The mind-blowing content here is a thrilling for the mind, sparking awe at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a source of inspiring insights! #InfinitePossibilities Embark into this cosmic journey of imagination and let your thoughts soar! 🌈 Don’t just enjoy, experience the thrill! 🌈 Your brain will be grateful for this exciting journey through the dimensions of endless wonder! ✨

linetogel

🌌 Wow, this blog is like a rocket launching into the galaxy of wonder! 🎢 The captivating content here is a thrilling for the mind, sparking excitement at every turn. 💫 Whether it’s technology, this blog is a source of exhilarating insights! #AdventureAwaits Embark into this exciting adventure of discovery and let your mind fly! 🚀 Don’t just enjoy, experience the thrill! 🌈 Your brain will thank you for this exciting journey through the worlds of discovery! 🚀

linetogel

🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the galaxy of endless possibilities! 🎢 The thrilling content here is a captivating for the mind, sparking awe at every turn. 💫 Whether it’s inspiration, this blog is a source of exciting insights! #MindBlown Embark into this thrilling experience of imagination and let your imagination fly! 🚀 Don’t just enjoy, savor the excitement! #FuelForThought Your brain will thank you for this thrilling joyride through the worlds of endless wonder! 🚀