Hướng dẫn tùy biến Single Product theo từng Catagory trong Woocommerce

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud hướng dẫn 1 thủ thuật cực hay dành cho những người đang thiết kế Theme WordPress chuyên nghiệp, làm sao để tùy biến giao diện khác nhau trang sản phẩm Single Product theo từng Catagory trong Woocommerce.

Để làm được việc đó khá đơn giản, chú ý cách này áp dụng cho những người thiết kế theme WordPress dạng child theme. Có nghĩa là thư mục woocommerce sẽ được Coppy vào bên trong thư mục Theme mà bạn đang dùng.

custom woocommerce

Ví dụ như sau:

/home/store.zumi.media/public_html/wp-content/themes/zubicloudtheme

Hướng dẫn tùy biến Single Product theo từng Catagory trong Woocommerce như sau:

Chú ý: Cách này chỉ áp dụng cho Catagory gốc, ko áp dụng cho Sub catagory

Bước 1: Mở file single.php 

Tìm đoạn code sau:

<?php
while ( have_posts() ) :
the_post();

get_template_part( 'template-parts/post/content', get_post_format() );

if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
comments_template();
endif;

endwhile; 
?>

Hãy thay thế đoạn code:

get_template_part( 'template-parts/post/content', get_post_format() );

thành đoạn code sau:

if( has_term( array( 'themes', 'fridge', 'hats', 'magic wand' ), 'product_cat' ) ) :

get_template_part( 'woocommerce/content', 'single-product-themes' );

else :

get_template_part( 'template-parts/post/content', get_post_format() );


endif;

Các theme wordpress, bạn hãy tùy biến Single Product theo từng Catagory trong Woocommerce tương tự nhé.

Bước 2: Vào thư mục wp-content/themes/zubicloudtheme/woocommerce tạo 1 file có tên: single-product-themes.php

Tại file này, quý khách hãy tùy biến mọi thứ theo cách của bạn. Vậy là xong, chúc bạn thành công

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời