Cách sửa lỗi không Import Woocommerce Product CSV WordPress

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi hướng dẫn người dùng thiết kế web bán hàng bằng WordPress sử dụng Woocommerce, Lỗi không import file csv WordPress khắc phục lỗi tập tin không được hỗ trợ sẽ gặp khi bạn import sản phẩm.

Khi bạn cần import sản phẩm từ woocommerce website khác qua website WordPress của bạn, mặc định sẽ xuất ra file csv, và khi import sẽ thấy báo lỗi sau:Rất tiếc, định dạng tập tin này không được cho phép vì lý do bảo mật. Loại tập tin không hợp lệ. Chỉ tập tin CSV và TXT được hỗ trợ.

Từ WordPress 4.9.9 trở đi mặc định WordPress không hỗ trợ upload định dạng file .CSV, Để cho phép upload định dạng csv bạn có thể làm theo 1 số  cách sau.

Cách 1: Sửa trực tiếp trong theme website, Cho phép Upload file csv bằng cách sửa file functions.php của theme

Bạn truy cập vào Admin-> Giao diện-> Sửa giao diện như hình

cach sua loi khong import woocommerce product csv wordpress 2162

Tiếp theo bạn chọn file funtions.php và thêm function vào file functions.php

function my_custom_upload_mimes($mimes = array()) {
// Add a key and value for the CSV file type
$mimes['csv'] = "text/csv";
return $mimes;
}
add_action('upload_mimes', 'my_custom_upload_mimes');

Tiếp theo bạn mở file wp-config.php và thêm dòng code sau:

define( 'ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true );

Cách 2: Dùng plugin WP Add Mime Types – Sửa lỗi không cho phép upload file csv

WP Add Mime Types là plugin giúp mở rộng các định dạng file upload lên website bằng WordPress, như pptxs,xls,odb,odc.. cach sua loi khong import woocommerce product csv wordpress 2162 1

Để cài đặt plugin WP Add Mime Types bạn truy cập Admin-> Plugin -> Cài mới nhập tên plugin WP Add Mime Types, chọn cài đặt rùi kích hoạt plugin

cach sua loi khong import woocommerce product csv wordpress 2162 2
Không chỉ file csv mà file pppts, hay svg cũng sẽ upload lên website được.
Tiếp theo bạn cần cài đặt plugin WP Add Mime Types cho phep upload file csv
Tuỳ chỉnh plugin WP Add Mime Types cho phép upload file
Bạn truy cập Admin-> Cài đặt -> Chọn WP Add Mime Types Admin Settings
Copy định dạng cho phép:

cach sua loi khong import woocommerce product csv wordpress 2162 3
Sau đó dán xuống dưới: TAB Add Values như hình:

cach sua loi khong import woocommerce product csv wordpress 2162 4
Bạn làm tương tự nếu cho phép file svb, docs…
Tới đây khi upload file csv sẽ không còn hiển thị lỗi “Sorry, This File Type Is Not Permitted For Security Reasons” hay :Rất tiếc, định dạng tập tin này không được cho phép vì lý do bảo mật

cach sua loi khong import woocommerce product csv wordpress 2162 5
5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời