Code hiển thị lượt xem bài viết WordPress

Đánh giá post

Zubi Cloud hướng dẫn cách Thêm code đếm và hiển thị số lượt xem bài viết mà không cần dùng Plugin wordpress.

Bước 1: Chèn code đếm lượt xem vào cuối file function.php của theme đang sử dụng:
Đánh giá post