Cách sắp xếp hiển thị thứ tự bài mới nhất trong WooCommerce 3

5/5 - (1 bình chọn)

Khi chúng ta nâng cấp lên WooCommerce 3, sẽ gặp rất nhiều vấn đề xảy ra, 1 trong số đó là ở trang danh mục sản phẩm các sản phẩm sẽ hiển thị không đúng thứ tự mà ta mong muốn, Ở bài này, Zubi Cloud chia sẻ cho bạn cách để sắp xếp lại trang danh mục sản phẩm, chúng sẽ được hiển thị theo thứ tự: sản phẩm nào mới đăng thì sẽ hiển thị lên đầu, theo tuần tự 

  • Cách sắp xếp hiển thị thứ tự bài mới nhất trong WooCommerce 3, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php
add_filter('woocommerce_get_catalog_ordering_args', 'am_woocommerce_catalog_orderby');
function am_woocommerce_catalog_orderby( $args ) {
$args['order'] = 'desc'; 
return $args;
}
5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời