Cách fix lỗi hỏng link 404 WordPress trên CyberPanel

5/5 - (5 bình chọn)

CyberPanel có một vấn đề rất đáng chú ý là khì bạn upload website lên, trang home thì hoạt động bình thường nhưng các trang con khi truy cập sẽ báo lỗi 404 và tuy nhiên OpenLiteSpeed không thể sử dụng .htaccess trực tiếp được, file .htaccess khi upload lên nó sẽ không nhận do lỗi Rewrite Rules File .htaccess.

Để giải quyết lỗi này mới bạn theo dõi nhé

Các bước thực hiện fix lỗi hỏng link 404 WordPress trên CyberPanel

Cách 1: Sửa trực tiếp file .htaccess nằm trong Hosting

Cách 2: Sửa trực tiếp trong Control CyberPanel

Bạn đăng nhập vào quản trị Cyber Panel => Trang web => Danh sách trang web => Manage

kéo xuống 1 chút, hãy kích vào Rewrite Rules như hình dưới

cyberpanel wp5

Tại đây bạn sẽ thấy phần Rewrite Rules, hãy xóa tất cả đoạn code trong vùng số 2 (khoanh đỏ ở trên) và dán đoạn code bên dưới đây vào. Sau đó bấm Lưu.

Đoạn code bên dưới, áp dụng với Tên miền chính

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
#RewriteCond %{HTTPS} off
#RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]
</IfModule>

Đoạn code bên dưới, áp dụng với WordPress đặt ở dạng Folder, có nghĩa là WordPress đặt trong thư mục ví dụ ở đây public_html/taxisanbay

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /taxisanbay/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /taxisanbay/index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Vậy là xong

5/5 - (5 bình chọn)


Trả lời