Cách cài Ioncube Loader trên CyberPanel OpenLiteSpeed

5/5 - (1 bình chọn)

ionCube loader là phần mở rộng của PHP phục vụ cho việc giải mã tệp tin PHP trong lúc chạy. Nó hoàn toàn miễn phí và dễ dàng cài đặt.

IonCube Loader là thành phần rất cần thiết để giải mã các mã nguồn PHP đã được mã hóa bằng Encoder ionCube. Bạn phải tự cài đặt IonCube Loader lên server nếu muốn sử dụng.
Ioncube
Dưới đây tôi hướng dẫn các bạn các bước đơn giản để cài đặt IonCube Loader trên server CentOS

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader

1. Tải ionCube Loader

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh:
uname -a
Nếu nội dung trả về là x86_64 tức là 64bit, ngược lại i386 là 32bit.
Với hệ thống 64bit x86_64
cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
Với hệ thống 32bit i386
cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

2. Lựa chọn phiên bản ionCube Loader

Khi bạn dùng lệnh ls /tmp/ioncube sẽ thấy rất nhiều phiên bản ionCube Loader tương ứng với phiên bản PHP khác nhau, bước tiếp theo cần phải lựa chọn phiên bản ionCube Loader phù hợp với hệ thống hiện tại.
– Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại
php -v
Output trả về có thể tương tự như sau:
PHP 5.6.21 (cli) (built: Apr 28 2016 07:47:46)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
 with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies
Như vậy hệ thống đang cài đặt phiên bản PHP 5.6, ở bài này tôi giả sử bản php 7.1

Bước 2: Sao chép phần mở rộng sang phiên bản php tương ứng

cp ioncube/ioncube_loader_lin_7.1.so /usr/local/lsws/lsphp71/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.1.so

Bước 3: Tạo file cấu hình

nano /usr/local/lsws/lsphp70/etc/php.d/00-ioncube.ini

Chèn code sau vào cuối file trên

zend_extension = /usr/local/lsws/lsphp70/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.1.so

Bấm Ctrl O, Enter để lưu, Ctrl X để thoát

Bước 4: Khởi động lại OpenLiteSpeed

5/5 - (1 bình chọn)


 1. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement
  account it. Look advanced to more added agreeable from
  you! However, how could we communicate?

 2. 1xBet: Your Ultimate Betting Destination
  Download 1xbet application [url=https://1xbet-app-download-ar.com/#1xbet-app-download]1xbet app download[/url] .

 3. 💫 Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the universe of wonder! 💫 The thrilling content here is a captivating for the mind, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #AdventureAwaits Dive into this cosmic journey of knowledge and let your imagination fly! 🌈 Don’t just explore, savor the excitement! #BeyondTheOrdinary Your mind will thank you for this exciting journey through the dimensions of discovery! ✨

 4. Bet on all your favorite sports at 1xBet
  Win Big with 1xBet: The Top Sports Betting Platform
  Experience the Excitement of Online Betting with 1xBet
  Get in on the Action with 1xBet: The Best Sports Betting Site
  Unleash Your Winning Potential with 1xBet
  Bet and Win with Confidence at 1xBet
  Join the 1xBet Community and Start Winning Today
  The Ultimate Sports Betting Experience Awaits at 1xBet
  1xBet: Where Champions Are Made
  Take Your Betting to the Next Level with 1xBet
  Get Ready to Win Big at 1xBet
  Multiply Your Winnings with 1xBet’s Exciting Betting Options
  Elevate Your Sports Betting Game with 1xBet
  Sign Up for 1xBet and Start Winning Instantly
  Experience the Thrill of Betting with 1xBet
  1xBet: Your Ticket to Winning Big on Sports
  Don’t Miss Out on the Action at 1xBet
  Join 1xBet Today and Bet on Your Favorite Sports
  Winning Has Never Been Easier with 1xBet
  Get Started with 1xBet and Discover a World of Betting Opportunities
  1xbet com app download [url=https://1xbet-app-download-ar.com/#1xbet-36]1xbet 36[/url] .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.