Cách bảo vệ Website chống bị Virut khi dùng nhiều tên miền trên 1 VPS Cyberpanel

Đánh giá post

Open_basedir là một hàm PHP giới hạn vị trí hay đường dẫn cho các hàm truy cập, chỉnh sửa tập tin như fopen() hay gzopen().  Điều này có nghĩa là nếu có một tập tin ngoài đường dẫn thư mục cho phép, bạn sẽ không thể sử dụng PHP để truy cập vào tập tin đó.

Đối với CyberPanel, chúng ta được tùy chọn khi khởi tạo website.

Bật/tắt Open_basedir trên CyberPanel

Có hai phương thức để bật hoặc tắt đi cho một website:

1. Khi tạo mới website

Khi tạo một website, bạn sẽ được tùy chọn kích hoạt các tính năng bổ sung như hình dưới

tuy chon Open basedir

2. Trên trang quản lý của website

Giả như chúng ta đã tạo một website sẵn rồi và bây giờ muốn thay đổi tùy chọn Open_basedir .
Đi đến trang quản lý của trang web đó, kéo xuống phần Tập Tin->open_basedir và thay đổi.

quan ly openbasedir
Đánh giá post


Trả lời