Sửa lỗi mất url ảnh khi chuyển tên miền mới cho WordPress

Đánh giá post

Đã có rất nhiều bạn hỏi tôi về vấn đề cập nhật chuyển tên miền hoặc thay đổi link của một Website sử dụng WordPress. Nó ảnh hưởng rất lớn đến SEO nếu như bạn không làm việc này một cách đúng và kịp thời. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các trường hợp các bạn đang gặp nếu như không muốn ảnh hưởng về kết quả của SEO bằng việc cập nhật ngay URLs khi thay đổi link hoặc chuyển sang 1 tên miền mới. Bạn sẽ cần trong các trường hợp sau:
Chuyển từ HTTP sang HTTPS
Đổi từ tên miền A sang tên miền B
Đổi link ví dụ từ www.domain.com/link-cũ sang www.domain.com/link-mới
Thay đổi dữ liệu cả toàn trang từ nội dung A sang nội dung B

Nội dung bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bằng việc sử dụng chạy lệnh trên phpmyadmin và từ console của VPS. Nếu bạn muốn sử dụng Plugins để thực hiện thì tham khảo bài viết này: Chuyển từ HTTP sang HTTPS không lo mất SEO.
Cập nhật cơ sở dữ liệu WordPress

Trước khi thực hiện, tôi khuyên bạn nên backup 1 bản dữ liệu để đề phòng nếu bạn không cảm thấy tự tin mình sẽ làm chính xác hoặc nếu có xảy ra sai sót 1 gì đó.

Vào SQL của cỡ sở dữ liệu mà bạn muốn cập nhật, chạy một số cập nhật sql và các lệnh thay thế trên các bảng đáng, wp_options, wp_posts, wp_postmeta. Đây cũng là các bảng có chứa nội dung, url cần thay thế.

Sử dụng mã như dưới đây và hoán đổi trong URL cũ và mới của bạn, không có dấu gạch dưới. Ngoài ra nếu cần thiết thay đổi các giá trị tiền tố bảng nếu áp dụng (tức là wp_ là mặc định của WordPress khi cài đặt, nhưng nhiều bạn chỉnh thành khác thì hãy chú ý thay nó ở lệnh dưới đây)

phpmyadmin chay lenh sql
UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.URLcũ', 'http://www.URLmới') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.URLcũ','http://www.URLmới');
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.URLcũ', 'http://www.URLmới');
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://www.URLcũ','http://www.URLmới');
Đánh giá post