Sửa lỗi ảnh thumbnail trùng nhau giữa các ngôn ngữ trong Polylang

5/5 - (1 bình chọn)

ZubiCloud hướng dẫn người dùng thiết kế WordPress khi sử dụng plugins Polylang thiết kế web đa ngôn ngữ, cách Sửa lỗi ảnh đại diện thumbnail trùng nhau giữa các ngôn ngữ trong Polylang. Polylang sẽ không hiển thị hình ảnh nổi bật bằng ngôn ngữ thứ 2

  • Polylang will not display featured image in 2nd language
  • Featured image not showing
  • polylang synchronization settings

Cách Sửa lỗi ảnh đại diện thumbnail trùng nhau giữa các ngôn ngữ trong Polylang như sau:

Bước 1: Truy cập vào menu Setting như hình dưới

polylang

Polylang media translation

Bước 2: Hủy kích hoạt phần Media như dưới

Phần Synchronization, bỏ kích hoạt Featured image. Sau đó lưu lại theo thứ tự 123 ảnh minh họa dưới là xong.

polylang2

Polylang synchronization settings

Chúc thành công!

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời