Làm tròn số thập phân cho tiền tệ và số lượng trong UltimatePOS

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud hướng dẫn quý khách đang sử dụng phần mềm ERP UltimatePOS cách Làm tròn số thập phân cho tiền tệ và số lượng. Một số quốc gia như Bahrain, Kuwait , Tunisia, Oman, v.v. có 3 loại tiền tệ thập phân. Vì vậy, với tính năng này, bạn có thể điều chỉnh các số liệu quan trọng thập phân cho đơn vị tiền tệ và số lượng.

Độ chính xác mặc định là 2 cho đơn vị tiền tệ và số lượng, nếu bạn muốn thay đổi, hãy làm theo các bước sau:

Đi tới Cài đặt -> Cài đặt Doanh nghiệp. Tại đây, bạn có thể nhập độ chính xác thập phân cần thiết cho số lượng và đơn vị tiền tệ.

  1. Đi tới config / constants.php
  2. Thay đổi giá trị tiền tệ  chính xác để thay đổi độ chính xác cho đơn vị tiền tệ. Tối đa là 4.
  3. Thay đổi giá trị số  lượng_chính xác để thay đổi độ chính xác cho số lượng. Tối đa là 4.

Zubi Cloud đề nghị quý khách để là 0

5/5 - (1 bình chọn)