Hướng dẫn cách Update cho UltimatePOS lên bản mới

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud hướng dẫn người dùng cách Update cho UltimatePOS lên bản mới chuẩn nhất, ít xảy ra lỗi. Ultimate POS – Best Advanced Stock Management, Point of Sale & Invoicing application

Quan trọng: Trước khi cập nhật lên bất kỳ bản phát hành mới nào, hãy đảm bảo sao lưu những thứ sau:

  1. Sao lưu cơ sở dữ liệu : Xuất cơ sở dữ liệu của bạn được sử dụng cho UltimatePOS.
  2. Sao lưu backup source code
  3. Sao lưu tập tin .env, sao lưu thư mực public/uploads (thư mực này quan trọng vì chứa các hình ảnh sản phẩm mà bạn đã upload lên POS)
  4. Sao lưu các Tệp dịch : Nếu bạn đã bao gồm bất kỳ ngôn ngữ dịch mới nào, hãy sao lưu thư mục ngôn ngữ từ
    resources/lang/{directory created by you}&public/js/lang/{file created by you}

Tiến hành cách Update cho UltimatePOS lên phiên bản mới như sau

  1. Xóa toàn bộ code cũ, chỉ giữ lại tệp .env
  2. Thay thế toàn bộ code cũ bằng code phiên bản mới
  3. Chạy liên kết sau để update: yourwebsite.com/install/update/

Quá trính báo thành công là xong.

Sau đó quay trở lại souce code

Thay thế public/uploads ở code cũ vào code mới

Nếu quý khách đang cần 1 giải pháp UltimatePOS hoàn chỉnh, Đội ngũ Zubi Cloud đã cài đặt hoàn chỉnh và tối ưu trải nghiệm, hãy tham khảo ngay UltimatePOS do Zubi Cloud phát triển.

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời