Hướng dẫn Tùy chỉnh custom, modifying UltimatePOS

5/5 - (1 bình chọn)

Để thay đổi bất kỳ tệp nào trong UltimatePOS, không nên thực hiện các thay đổi trực tiếp trong tệp. Thay vào đó, hãy làm theo các bước dưới đây để tạo một tệp mới sẽ ghi đè tệp xem:

Zubi Cloud chia sẻ Hướng dẫn các Tùy chỉnh custom, modifying UltimatePOS như sau

 1. Tạo một thư mục có tên “ custom_views ” bên trong thư mục pos, như ảnh chụp màn hình bên dưới.
  huong dan tuy chinh custom modifying ultimatepos 2033
 2. Ví dụ:
  1. Nếu giả sử bạn muốn ghi đè tệp Welcome.blade.php có trong pos/resources/views/welcome.blade.php  thì bạn chỉ cần tạo tệp Welcome.blade.php bên trong thư mục custom_views. Sao chép-Dán mã của tệp Welcome.blade.php ban đầu vào tệp mới tạo và thực hiện các thay đổi trong tệp mới.
  2. Tương tự như vậy để ghi đè bất kỳ tệp nào có tên xyz.blade.php  có bên trong pos/resources/views/directory_1/directory_2/xyz.blade.php, tạo custom_views/ directory_1/directory_2/xyz.blade.php,  sao chép-dán nội dung của tệp gốc và sửa đổi nó trong các tệp mới.

Lợi ích của việc sử dụng cách này là tệp gốc không bao giờ bị thay đổi và trong bất kỳ lần cập nhật nào trong tương lai, các tệp đã sửa đổi của bạn sẽ không bị ghi đè.

Ghi đè các tệp xem mô-đun:

Để ghi đè các tập tin xem mô-đun:

 1. bên trong custom_views tạo một thư mục có tên là “mô-đun”
 2. Bên trong thư mục mô-đun, hãy tạo một thư mục có tên của mô-đun – ví dụ như crm hoặc dự án hoặc sửa chữa hoặc superadmin hoặc woocommerce
 3. Bên trong tạo các thư mục như đã tư vấn ở trên.
5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời