Hướng dẫn chỉnh sửa Menu WordPress

Đánh giá post

Zubi Cloud Support Hướng dẫn cách chỉnh sửa Menu WordPress bao gồm việc tạo menu mới, sửa menu, tùy biến menu WordPress.

Trước tiên hãy đăng nhập vào admin wordpress, và làm theo các bước sau đây:

menu wordpress

Hãy chọn thử 1 danh sách menu như hình bên dưới phù hợp với từng website của quý vị.

menu wordpress2
  1. Trường hợp 1: Hình bên dưới, hãy tích chọn 1 trang nào đó hoặc nhiều trang sau đó bấm nút thêm vào Menu , ngay lập tức menu sẽ xuất hiện bên màn hình phải của quý vị.
menu wordpress3

2. Trường hợp 2: Thêm 1 menu ko có sẵn trong trang web

ví dụ muốn thêm liên kết đăng ký, đăng nhập ta làm như sau:

url: hãy nhập: /wp-login.php

tên đường dẫn: hãy nhập 1 tên bất kỳ bạn muốn, ví dụ tôi nhập Đăng nhập (như hình dưới)

Ngay lập tức Đăng nhập sẽ xuất hiện vào menu (hình 2)

menu wordpress5â
  • Cách sắp xếp menu như sau:

Quý vị có thể kéo các vị trí menu lên hoặc xuống, Menu nào thụt vào 1 dòng có nghĩa menu đó là menu con (cấp 2)

Như hình dưới ta thấy” Menu SSL Certificates là menu con cấp 2 của menu Domain. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa hãy bấm nút lưu

menu wordpress5

Kết quả:

menu wordpress5b

 

Đánh giá post


Trả lời