Cách chuyển khung soạn thảo WordPress về phiên bản cũ

Đánh giá post

Cách chuyển giao diện soạn thảo WordPress 5 về phiên bản cũ

CÁCH THỨ NHẤT: chèn 1 đoạn code vào functions của theme

Với cách này bạn cần mở file functions.php của theme bạn đang sử dụng và chèn vào dưới cùng đoạn code bên dưới sau đó lưu lại là xong.

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');
Đánh giá post


Trả lời