Thêm nút like share facebook cho bài viết WordPress

5/5 - (1 bình chọn)

biweb hướng dẫn người dùng web cách Thêm nút like share facebook cho bài viết WordPress ko dùng Plugin giúp web load nhẹ và ko xung đột code.

likeshare facebook wp
  • Thêm đoạn code sau dưới <body>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=248932088964850";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
  • Thêm đoạn code sau vào nơi cần hiển thị nút like share facebook:
<div style='float:left;'>
<fb:like colorscheme='light' expr:href='data:post.url' font='' layout='button_count' send='true' show_faces='false'/>
</div>

Vậy là xong, chúc bạn thành công.

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời