Lệnh Coppy thư mục trong VPS Centos Linux

5/5 - (2 bình chọn)

Lệnh Coppy thư mục trong VPS Centos Linux như sau:

cp -av /home/thumuca /home/thumucb

Thư mục a : là thư mục muốn coppy

Thư mục b: là thư mục coppy đến

5/5 - (2 bình chọn)