Fix lỗi không chạy được lệnh cài SSL trên Hocvps

5/5 - (2 bình chọn)

Đợt gần đây, mọi người sử dụng Hocvps Script để quản lý VPS gặp phải trường hợp không chạy được lệnh Cài SSl trên Hocvps.

Cụ thể sẽ báo lỗi như sau khi cài đặt SSL trên Hocvps

certbot certonly --standalone
-bash: certbot: command not found

Zubi Cloud sẽ hướng dẫ cách bạn cài đặt lại SSL trong Hocvps 1 cách dễ dàng và khá đơn giản, ko bị báo lỗi như trên nữa.

Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt SSL cho web đầu tiên trên VPS

yum -y install git
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

Tiếp theo, để cài đặt Let’s Encrypt. Bạn chạy lần lượt 3 lệnh sau:

service nginx stop
cd /opt/letsencrypt
./letsencrypt-auto certonly --standalone

Bạn chờ cho Let’s Encrypt cài đặt đầy đủ các công cụ cần thiết. Sau đó nó yêu cầu bạn nhập vào email và ấn Enter để tiếp tục.
Nếu bạn đã cài đặt trước đó, hãy bỏ qua bước nhập Email, hãy nhập tên miền để cài đặt như bình thường nhé,

Chúc thành công!

5/5 - (2 bình chọn)