Đường dẫn thay đổi logo cwp control panel

5/5 - (2 bình chọn)
Bạn có thể chỉnh sửa /usr/local/cwpsrv/htdocs/admin/design/css/main.css 
Trước:
Mã sản phẩm:
background:url('../images/patterns/4.png') repeat;
Mã sản phẩm:
background:url('../images/patterns/your-logo.png') 50% 50% no-repeat;
5/5 - (2 bình chọn)