Cách kết nối Server/Vps CWP API với WHMCS

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud hướng dẫn Cách kết nối cấu hình Server/Vps CWP API với phần mềm WHMCS

Download WHMCS module cho CWP tại đây

1. Giải nén cwp7.zip và Coppy thư mục cwp7 tới thư mục /modules/servers

WHMCS/modules/servers/cwp7/cwp7.php

 

2. Đăng nhập vào admin WHMCS – Setup -> Products/Services -> Servers
Tiếp theo bấm Add New Server

huongdancwp1aa

Mã Truy cập Hash bạn lấy tại Bước 4

Bước 3. Tiếp theo, hãy tạo ra 1 gói sản phẩm, sau đó vào Cài đặt Modun (thiết lập như hình dưới)

huongdancwp2

Bước 4. Tạo API trên CWP theo các hình bên dưới để lấy mã API

huongdancwp3 huongdancwp4
5/5 - (1 bình chọn)