Cài đặt tự động nhắc nhở hết hạn trong WHMCS

5/5 - (1 bình chọn)

Mở file cấu hình crontab:

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

*/5 * * * * php -q /home/id.zubi.cloud/public_html/crons/cron.php

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn

cai dat tu dong nhac nho het han trong whmcs 83028
5/5 - (1 bình chọn)