Cách sửa lỗi timezone khi chạy Cron không đúng giờ trong WHMCS

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi Cloud sẽ hướng dẫn cho quý vị là các đơn vị chuyên bán hosting, tên miền, thiết kế Website. Quý vị có thể đã gặp phải lỗi sau khi sử dụng WHMCS mà không biết cách khắc phục.

Cách sửa lỗi timezone khi chạy Cron không đúng giờ trong WHMCS

Truy cập vào thư mục WHMCS trên hosting, hãy tìm và chỉnh sửa file configuration.php

Thêm đoạn code sau vào cuối file và lưu lại.

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

 

5/5 - (1 bình chọn)