Cài đặt CWP Control Panel quản trị Server VPS miễn phí tốt nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Để quản trị được VPS máy chủ, thay vì bạn cần nhớ các câu lệnh để điều khiển VPS, thì hôm nay Zubi Cloud muốn giới thiệu tới cộng đồng đang sử dụng máy chủ ảo 1 Control Panel miễn phí. Cũng các các chức năng đầy đủ như Direct Admin, Cpanel mất phí thì CWP lại miễn phí hoàn toàn và rất dễ sử dụng, không tốn Ram. Zubi Cloud đang sử dụng CWP Control Panel để quản trị rất nhiều Server – VPS bên mình và cho khách hàng. Rất ổn định và hiệu quả

images

Chúng ta bắt đầu nhé.

1.) Cài đặt các gói cần thiết:

yum -y install wget

2.)  Cập nhật Server lên phiển bản mới nhất:

yum -y update

3.) Reboot server để các cập nhật được áp dụng:

reboot

4.) Tiến hành cài đặt CWP

Việc cài đặt có thể mất hơn 30p vì quá trình cài đặt sẽ biên dịch apache và php từ source

  • CentOS 6:
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
sh cwp-latest
  • CentOS7:
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest

5.) reboot lại server để các thay đổi được thiết lập:

reboot

Sau khi reboot server bạn có thể truy cập giao diện quản trị theo đường dẫn: http://SERVER-IP:2030/

5/5 - (1 bình chọn)