Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện Auto Post Thumbnail

5/5 - (6 bình chọn)

Zubi Cloud hướng dẫn cách Auto Post Thumbnail Ảnh đại diện của mỗi bài viết trong website wordpress giúp nâng cao thẩm mỹ khi hiện thị bài viết, một phần nó cũng giúp cho bài viết seo tốt hơn. Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện Auto Post Thumbnail

Từ khóa:

  • code lấy hình ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện
  • không hiện ảnh đại diện trong bài viết wordpress
  • tạo ảnh đại diện cho bài viết wordpress
  • kích thước ảnh đại diện bài viết wordpress
  • plugin lấy ảnh đầu tiên làm thumbnail wordpress
  • auto post thumbnail
  • plugin ẩn featured image trong bài viết wordpress
  • tạo thumbnail cho wordpress

Code này có ưu điểm:

Lấy hình ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện, khi ko có ảnh đại diện sẽ hiển thì hình ảnh mặt định, lấy ảnh từ bất kì nguồn nào khi bạn copy bài viết!

Nhược điểm:

Vì tự động lấy hình tự động nên mình ko thể tùy chỉnh kích thước hình ảnh, cũng như ko thể thay đổi tên file ảnh:

Sau đây là đoạn code tự động lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện. Các bạn copy đoạn code này dán vào file functions.php của theme nhé:

function web5c_firtimage() {
          global $post, $posts;
            $first_img = '';
            ob_start();
            ob_end_clean();
            $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
            $first_img = $matches [1] [0];
           if(empty($first_img)){ //Defines a default image
               $first_img =''.TEMPLATEPATH.'/images/nophoto.jpg';
             }
           return $first_img;
    }

Cách dùng: Chèn đoạn code này vào vị trí muốn Ảnh đại diện xuất hiện

<img src="<?php echo web5c_firtimage(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>"/>
5/5 - (6 bình chọn)


Trả lời