Code hiển thị các danh mục con trong WordPress

5/5 - (2 bình chọn)

Zubi Cloud ở bài viết này sẽ hướng dẫ quý khách đang thiết kế theme wordpress, cách hiển thị các danh mục con trong WordPress

  • Get the children of the parent category
  • How to display child term of current term’s parent taxonomy
danhmucconwp

Như hình trên ta có thể thấy, khi vào Chuyên mục Kinh Doanh, ở dưới đồng thời sẽ xuất hiện danh sách cách chuyên mục con (Bất động sản, Doanh nghiệp…) thuộc chuyên mục Kinh Doanh

Để làm được như vậy, rất đơn giản. Hãy chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị và đừng quên hãy tự CSS Style lại cho nó đẹp và giống hình trên nhé.

<div class="zuni-display-category">
<?php

$term = get_queried_object();

$children = get_terms( $term->taxonomy, array(
'parent' => $term->term_id,
'hide_empty' => false
) );

if ( $children ) { 
foreach( $children as $subcat )
{
echo '<a href="' . esc_url(get_term_link($subcat, $subcat->taxonomy)) . '">' . $subcat->name . ' </a>';
}
}
?>
</div>
5/5 - (2 bình chọn)


Trả lời