Cách Lấy toàn bộ data bài viết của Blogspot

5/5 - (2 bình chọn)

Lấy toàn bộ dữ liệu (DATA) của Blogspot bất kỳ và cách ngăn chặn, Cách lấy data blogspot, cách rip bài viết blogspot, Cách rip template blogspot, Cách lấy template của blogspot, Cách copy blogger, Cách Copy trên blogspot, Hướng dẫn thiết kế template cho Blogspot

Hướng dẫn Cách Lấy toàn bộ data bài viết của Blogspot như sau:

Copy đường link dưới, dán vào trình duyệt và phải chuột lưu thành file atom.xml

http://diachi.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=Y
  • Y: số bài muốn lấy
  • http://diachi.blogspot.com thay bằng link blog bạn muốn lấy data
5/5 - (2 bình chọn)