Cách không public wordpress cho người khác xem

5/5 - (1 bình chọn)

Đó chính là Bật chế độ bảo trì website WordPress, bật chức năng bảo trì website, tạo thông báo khóa tạm thời trang web. Là cách để vô hiệu hóa tạm thời trang web WordPress của mình. zubi.cloud sẽ hướng dẫn bạn cách bật chế độ bảo trì website WordPress CMS.

Cách bật chế độ bảo trì Website WordPress bằng Code

Để tạo trang thông báo bảo trì cho WordPress đối với cách này. Bạn sẽ thêm một đoạn mã code, vào trong tập tin function.php của trang web WordPress, mà bạn đang quản lý. Rất đơn giản thôi!

function bbit_che_do_bao_tri() { if (!current_user_can('edit_themes') || !is_user_logged_in()) { wp_die('Trang web đang được xây dựng bởi Zubi Cloud. Xin vui lòng quay trở lại sau.'); } } add_action('get_header', 'bbit_che_do_bao_tri');

 

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời