Cách get 1 template part trong wordpress

5/5 - (1 bình chọn)
Tạo 1 File có tên loop-ctythaiaiti.php chưa đoạn code sau:
<?php ?>
HTML do bạn tự code
Chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị template
<?php get_template_part( 'loop', 'ctythaiaiti' ); ?>

Chèn shortcode:

<?php echo do_shortcode('[contact-form-7 id='3048' title='đặt hàng nhanh – cty Thabidu']'); ?>


<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>
<?php get_header(); ?>
5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời