Cách cài SMTP gmail không cần dùng Plugin cho WordPress

5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn Cách cài SMTP gmail không cần dùng Plugin WordPress SMTP rất đơn giản, sau khi cấu hình SMTP trong gmail.
Hạn chế sử dụng Plugin trong WordPress để giúp trang web load nhanh nhất và được bảo mật nhé cả nhà.

Zubi Cloud sẽ hướng dẫn Cách cấu hình máy chủ SMTP Gmail như sau

Cấu hình máy chủ SMTP Gmail thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào link: https://myaccount.google.com/ sau đó đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.

Vào mục Bảo Mật và bật xác minh 2 bước ( nếu trạng thái này đang tắt ).

cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 778cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 97907

Ngay sau đó, ta thực hiện lấy Mật khẩu ứng dụng.

cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 778 1cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 72378

Nhấn vào ô chọn ứng dụng.

cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 778 2cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 31620

Chọn tùy chọn “Khác ( Tên tùy chỉnh )

cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 778 3cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 79370

Đặt tên bất kỳ, ví dụ: ở đây là Gửi Mail SMTP.

cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 778 4cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 73723

Cuối cùng chúng ta bấm nút “Tạo“. Mật khẩu ứng dụng sẽ được hiển thị, bạn chỉ cần lưu lại mật khẩu này để sử dụng cấu hình SMTP trên website.

cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 778 5cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 61830

Bước 2: Truy cập vào trình sửa giao diện và sửa file functions.php như sau

cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 23726 cach cai smtp gmail khong can dung plugin smtp 41001

bạn chỉ cần đèn chền code sau vào file functions.php trong theme và thay thế tài khoản của bạn ở những vùng bôi đỏ, rồi lưu lại là xong.

Email là tải khoản email của bạn, Password đã tạo ở trên, FromName: đặt tên tùy ý bạn.

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
if ( !is_object( $phpmailer ) )
$phpmailer = (object) $phpmailer;
$phpmailer->Mailer = 'smtp';
$phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com';
$phpmailer->SMTPAuth = 1;
$phpmailer->Port = 587;
$phpmailer->Username = 'biwebcloud@gmail.com';
$phpmailer->Password = 'rnkzvvcvl';
$phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
$phpmailer->From = 'sell.anbiweb@gmail.com';
$phpmailer->FromName = 'Zubi Cloud';
});

Đổi các dòng màu đỏ thành tài khoản của bạn là xong nhé.

5/5 - (1 bình chọn)


Trả lời