Hướng dẫn cài đặt Driver máy in bill XPrinter

Đánh giá post

Zubi Cloud hướng dẫn người dùng là khách hàng đang sử dụng phần mềm Zubi ERP, cách cài đặt Driver máy in bill XPrinter XP-58IIH và các dòng máy XPrinter tương tự

may in hoa don gprinter gp5890xiii 58m

Bước 1: Truy cập vào link sau để download bộ cài driver.

Bước 2: Chay file XPrinter Driver Setup V7.77.exe trong file nén vừa tải về. và làm theo các bước sau đây:

Screenshot (197) Screenshot (198) Screenshot (200) Screenshot (202) Screenshot (206) Screenshot (207)

sau khi hoàn thành các bước trên.
Ta cấu hình bước cuối cùng như sau:

Truy cập vào control panel và cấu hình máy in XP như hình dưới:

Screenshot (209) Screenshot (210) Screenshot (211)
Screenshot (212)
Vậy là xong, chúc bạn thành công

Hãy tham khảo phần mềm quản lý bán hàng của Zubi, Zubi ERP là giải pháp phần mềm bán hàng toàn diện. giá cả hơp lý tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.

Đánh giá post


Trả lời