Code tạo nút mũi tên lên đầu trang cho Blogspot

Đánh giá post

Code tạo nút mũi tên lên đầu trang cho Blogspot dưới chân trang. Những thủ thuật với BLogspot chỉ áp dụng cho người biết kỹ thuật lập trình, html, css và những người thiết kế blogspot chuyên nghiệp.

1. Chèn đoạn code sau trên </body>
<script>
jQuery(document).ready(function() {
var offset = 320;
var duration = 500;
jQuery(window).scroll(function() {
if (jQuery(this).scrollTop() &gt; offset) {
jQuery(&#39;.back-to-top&#39;).fadeIn(duration);
} else {
jQuery(&#39;.back-to-top&#39;).fadeOut(duration);
}
});

jQuery(&#39;.back-to-top&#39;).click(function(event) {
event.preventDefault();
jQuery(&#39;html, body&#39;).animate({scrollTop: 0}, duration);
return false;
})
});
</script>

<a class='back-to-top' href='#'/>

2. Chèn đoạn CSS sau trên </b:skin 

.back-to-top {
    position: fixed;
    bottom: 50px;
    right: 50px;
    background: #ec4224 url(https://lh3.googleusercontent.com/-ty4N7Sfz8XM/WKXl__NocnI/AAAAAAAAD5c/IEEWyspCMa8YNbyiJDhpgCFstjj05SwAQCLcB/s0/backtop.png) no-repeat center;
    padding: 25px;
    display: none;
    border-radius: 100%;
}
.back-to-top:hover {
    background-color: #1b89ca;
}
Đánh giá post