Cách thay thế hàng loạt nội dung bài viết xenforo

Đánh giá post

Zubi Cloud hướng dẫn các bạn câu lệnh thay thế nội dung MỚI – CŨ trong xenforo nhanh bằng câu lệnh SQL.

Ví dụ: Khi bạn thay đổi tên miền mà trong bài viết vẫn còn xuất hiện tên miền cũ, bạn muốn thay thế hoàn toàn tên miền cũ bằng tên miền mới, hoặc bạn có chiến thuật thay đổi từ khóa để cải thiện hiệu quả SEO thì bạn làm như sau:

Bạn vào phpmyadmin > SQL run query

UPDATE xf_post SET message = REPLACE(message,'nội dung Zubi Cloud cũ','nội dung Zubi Cloud mới');

Chú ý:

xf_node: Thay đổi nội dung danh mục

xf_post: Thay đổi nội dung trong bài viết gồm cả hình ảnh (ko bao gồm tiêu đề bài viết)

Đánh giá post