Cách cài đặt diễn đàn Xenforo khi có source và file database

Đánh giá post
Bài viết sau đây Zubi Cloud hướng dẫn Cách cài đặt diễn đàn Xenforo khi có toàn bộ code sourcevà file database.sql 
Để cài đặt xenforo trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần upload source lên thư mực gốc www và upload file database.
Sau khi thực hiện 2 việc trên xong, chúng ta truy cập vào /library/
Mở file config.php để cấu hình kết nối đến database
<?php
$config['db']['host'] = 'localhost';
$config['db']['port'] = '3306';
$config['db']['username'] = '';
$config['db']['password'] = '';
$config['db']['dbname'] = '';
$config['superAdmins'] = '1';
Hãy thay đổi thông số và cấu hình ở trên là xong, chúc bạn thành công, Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đội ngũ kỹ thuật viên Zubi Cloud để được hỗ trợ

 

Đánh giá post