Cách fix lỗi không truy cập Blogspot do thiếu www

Đánh giá post

Một lỗi rất hay xảy ra với các bạn dùng Blogspot là bạn phải gõ www trên trình duyệt thì mới truy cập vào Blogspot. Để khắc phục điều đó, bạn chỉ cần chuyển hướng tên miền là ổn.

Ví dụ: bạn gõ zubi.cloud trên trình duyệt sẽ không truy cập vào được trang web sử dụng nền tảng Blogspot.
Khi đó các fix là bạn cần cài chuyển hướng tên miền Zubi Cloud tới www.zubi.cloud là sẽ truy cập bình thường.

Hướng dẫn Cách fix lỗi truy cập www trong Blogspot như sau: áp dụng với tên miền tại namesilo.com

fix www blogspot fix www blogspot 2 fix www blogspot 3
Cuối cùng, bạn nhấm Submit và chờ khoảng 15-30 phút, hệ thống tự cập nhật là xong.
Đánh giá post