Cách dùng Feed sản phẩm hoặc bài viết trong Elementor WP

5/5 - (1 bình chọn)

Zubi hướng dẫn Cách dùng Feed hay còn gọi là RSS, để get sản phẩm hoặc bài viết trong Elementor WP

Sản phẩm

https://store.zumi.media/feed/?post_type=product

Bài viết

https://store.zumi.media/feed/
Feed-elementor
Feed-elementor

 

5/5 - (1 bình chọn)