Xóa trường Mật khẩu Gốc và NS1 khi đặt hàng trên WHMCS

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn cách Xóa trường Mật khẩu Gốc và NS1 khi đặt hàng trên WHMCS
Remove Password From Order Form and send Password via Email to clients

xoa truong mat khau goc va ns1 khi dat hang tren whmcs 91515

Mở chỉnh sửa file sau đây /templates/orderforms/*your child template*/configureproduct.tpl

Tìm đoạn code sau:

<input type="password" name="rootpw" class="form-control" id="inputRootpw" value="{$server.rootpw}">

Thay bằng:

<input type="hidden" name="rootpw" class="form-control" id="inputRootpw" value="NA">

Tìm tiếp đoạn sau:

<input type="text" name="ns1prefix" class="form-control" id="inputNs1prefix" value="{$server.ns1prefix}" placeholder="ns1">

Thay bằng:

<input type="hidden" name="ns1prefix" class="form-control" id="inputNs1prefix" value="ns1" placeholder="ns1">

Kết quả sau cùng như sau:
xoa truong mat khau goc va ns1 khi dat hang tren whmcs 72390

Xem demo trực tiếp tại đây

5/5 - (2 bình chọn)