Cách Submit Url và gửi sơ đồ trang Web trong Google Console

Đánh giá post

Cách Submit Url và gửi sơ đồ trang Web trong Google Console

Cách submit website, bài viết lên google đơn giản

Nếu bạn đang sử dụng Yoast SEO, các đơn giản nhất làm như sau:

Truy cập Console theo link sau đây:

https://search.google.com/search-console

vào tab như hình dưới

search console

Nhập URL sơ đồ như sau: sitemap_index.xml và bấm Gửi

Đánh giá post