Cách reset và thay đổi mật khẩu Root trên VPS digitalocean

Đánh giá post

Sau khi bấm nút Reset mật khẩu trong admin digitalocean, chúng ta sẽ nhận được 1 email có chứa mật khẩu mới. Tuy nhiên để có thể sử dụng được truy cập SSH thì digitalocean bắt buộc chúng ta phải truy cập vào console để thay đổi mật khẩu mới.

Cách Đổi mật khẩu root trong vps digitalocean như sau:

Chọn VPS cần thay đổi, bấm nút Console Access

vps do2 vps do1

Vậy là xong, từ giờ hãy nhớ sử dụng mật khẩu vừa đổi để sử dụng truy cập SSH bằng tài khoản root.

Đánh giá post


Bài liên quan