Cách chỉnh sửa file trên VPS sử dụng FileZilla và Notepad++

5/5 - (1 bình chọn)

* Chỉnh sửa file:
 Trước hết, cần đặt trình soạn thảo mặc định mà FileZilla sẽ gọi đến khi thực hiện lệnh chỉnh sửa file: Vào menu Edit/Settings, trong cửa sổ Settings, chọn File Editing, chỉ ra đường dẫn đến file chạy của trình soạn thảo mà bạn chọn để chỉnh sửa fille (Notepad, Dreamweaver…) ở mục Use custom editor.

notepad1
5/5 - (1 bình chọn)