Cách cài PWA (Progressive Web App) cho mọi Website nhanh chóng

5/5 - (2 bình chọn)

Zubi Cloud dướng dẫn người dùng Cách cài PWA (Progressive Web App) cho mọi Website nhanh chóng. Đây là 1 trong những thủ thuật khá hay mà ít người chia sẻ. Zubi Cloud đã ứng dụng công nghệ này trong nhiều năm nay cho các khách hàng thiết kế web của công ty Zubi Cloud.

Cách đơn giản để cài PWA (Progressive Web App) cho mọi Website nhanh chóng

dùng đoạn code sau đây trong thẻ <head

 <link rel="manifest" href="{{ asset('zubimanifest.json') }}"/>
<meta name="theme-color" content="#2b80ec"/> 
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
<meta name="msapplication-starturl" content="/">

File .json hãy chèn đoạn code sau:

{
"short_name": "Zubi ERP",
"name": "Zubi ERP",
"description": "Quản trị doanh nghiệp trên Cloud",
"icons": [
{
"src": "https://www.zubi.cloud/quanly/zubicloud/erp/erpiconapp.png",
"type": "image/png",
"sizes": "192x192"
},
{
"src": "https://www.zubi.cloud/quanly/zubicloud/erp/erpbanner.png",
"type": "image/png",
"sizes": "512x512"
}
],
"start_url": "/",
"background_color": "#2b80ec",
"display": "standalone",
"scope": "/",
"theme_color": "#2b80ec"
}

Nếu bạn đang cần 1 dịch vụ cài đặt PWA (Progressive Web App) cho bất kỳ website nào hoặc website làm bằng WordPress hay Blogspot thì hãy liên hệ ngay Zubi Cloud.

5/5 - (2 bình chọn)