1 số lệnh thường dùng khi quản trị VPS CentOS

5/5 - (3 bình chọn)
Zubi Cloud trong bài viết về quản trị VPS, hôm nay sẽ chia sẻ cho người dùng VPS 1 số lệnh thường dùng khi quản trị VPS CentOS. Chúng tôi nghĩ bạn sẽ rất cần đến nó trong quá trình vận hành website của mình.
Lệnh tìm kiếm text trong thư mực
grep -r "redirect4.xyz" /home/zubi.cloud
Lệnh Giải Nén file trong thư mục theo đường dẫn
unzip /home/zubi.cloud/tenfile.zip
Lệnh nén file theo đường dẫn
zip -r tenfile.zip /home/zubi.cloud/wp-admin
Kiem tra toàn bộ dung lượng ổ cứng:
df -h
du -s -h /*
Để xem tổng dung lượng thư mục thabidu.com
  1. cd /home/zubi.cloud
  2. du -ch | grep total

 

Lệnh xóa thư mực

rm -rf foldername/

Ví dụ:

rm -rf /home/zubi.cloud.com/public_html

Lệnh xóa File

rm myFile.txt myFile1.txt myFile2.txt
5/5 - (3 bình chọn)