Cách chèn iframe Video Youtube vào WordPress chuyên nghiệp nhất

Đánh giá post

Đoạn mã nhúng video từ Youtube.com với những tùy chỉnh mở rộng của riêng bạn về các chế độ xem, độ phân giải, kích thước hay màu sắc…

<iframe width="532" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/WZ1u8cSByg4?theme=light&hl=en_US&fs=0&hd=1&ap=%2526fmt%3D22&showsearch=0&showinfo=0&modestbranding=0&rel=0&disablekb=1&iv_load_policy=3&cc_load_policy=1&autoplay=1&start=0&loop=1&autohide=1" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Lưu ý 1 : http://www.youtube.com/embed/WZ1u8cSByg4 là đường dẫn đến video.
Lưu ý 2 : ?theme=light là giao diện (màu trắng), có thể đổi thành ?theme=dark (màu đen).
Lưu ý 3 : Tùy chỉnh video, bạn có thể thay đổi hoặc bỏ các tham số khỏi code để trả về mặc định.

 • &hl=en_US bộ mã la tinh.
 • &fs=0 tắt chế độ xem toàn màn hình.
 • &hd=1 : mở chế độ xem phim HD.
 • &ap=%2526fmt%3D22 : xem với độ phân giải tối đa.
 • &showsearch=0 : tắt khung tìm kiếm.
 • &showinfo=0 : tắt thông tin và tiêu đề clip.
 • &modestbranding=0 : tắt logo thương hiệu nếu có.
 • &rel=0 : tắt các gợi ý về video khác nếu có.
 • &disablekb=1 : tắt sự điều chỉnh từ bàn phím nếu có.
 • &iv_load_policy=3 : tắt chú thích nếu có.
 • &cc_load_policy=1 : tắt phụ đề nếu có.
 • &autoplay=1 : tự động chạy video khi truy cập.
 • &start=0 : bắt đầu chạy từ giây thứ 0.
 • &loop=1 : tự động lặp lại video khi xem hết.
 • &autohide=1 : tự động ẩn thanh điều khiển khi rời chuột khỏi clip.
Đánh giá post


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.